Om UP16

Hvordan løser vi samfundets udfordringer? Det giver 179 skoleelever deres bud på i dag, hvor Folketinget holder ungdomsparlamentsdag.

Eleverne skal forhandle og stemme om deres egne beslutningsforslag og får derudover også mulighed for at stille spørgsmål til statsminister Lars Løkke Rasmussen og 5 andre ministre i spørgetiden kl. 12.30 - 13.30.

Deltagerne i Ungdomsparlamentet er udvalgte skoleelever fra 8.-9. klasser på skoler i Danmark og Grønland. Folketinget har denne gang modtaget 1477 beslutningsforslag, hvoraf 60 er blevet udvalgt til at blive behandlet af Ungdomsparlamentet.

Du kan se de 60 beslutningsforslag her

Følg med live på Folketingets tv-kanal og på www.ft.dk den 25. januar kl. 12.15-16.30.

Du kan også følge #UP16 på Instagram her

Temaer

SUNDHED

Skal det fortsat være gratis at gå til lægen og at komme på sygehuset? Skal egenbetalingen til f.eks. psykologer og tandlæger fjernes? Antallet af kronisk syge stiger, og flere bliver syge på grund af rygning, fedme, stress og mangel på motion. Det er dyrt for sundhedsvæsenet, og det giver længere ventelister.

Hvordan løser vi de mange udfordringer og dilemmaer, der er i sundhedssektoren, uden at udgifterne eksploderer?

Deltag i debatten på Facebook.

KLIMA & TRAFIK

Behovet for energi og transport er stigende, men CO2-udledningen fra f.eks. biler, fly og kulværker fører til klimaændringer, der kan få alvorlige konsekvenser som oversvømmelser og tørke.

Hvor skal vi i fremtiden få energi fra uden at belaste klimaet yderligere? Og hvordan skal det stigende behov for transport løses?

Deltag i debatten på Facebook.

UDDANNELSE

I Danmark bruger vi rigtig mange penge på folkeskolen. Alligevel viser undersøgelser, at danske elever på nogle områder klarer sig dårligere end eleverne i mange af de lande, som vi normalt sammenligner os med – og i lande som f.eks. Kina og Sydkorea.

Hvordan skal det danske uddannelsessystem udvikle sig, så vi også i fremtiden har den bedste arbejdskraft?

Deltag i debatten på Facebook.

STRAF

Hvordan skal samfundet reagere på kriminalitet? Er det vigtigst, at offeret føler, at retfærdigheden er sket fyldest? Skal straf fungere som afskrækkelse for andre forbrydere? Eller skal vi forsøge at hjælpe den kriminelle til et normalt liv, så han/hun ikke begår mere kriminalitet?

FLYGTNINGE

I disse år kommer det største antal flygtninge siden anden verdenskrig til Europa. Bådflygtninge krydser Middelhavet for at komme væk fra krig, forfølgelse og fattigdom og i håbet om et bedre liv i Europa.

Men kan Europa håndtere så mange flygtninge? Eller skal vi afvise dem ved Europas grænser og i stedet hjælpe dem i de områder, de kommer fra? Og hvad med dem, der allerede er her? Skal de integreres, eller skal de vente, til forholdene i deres hjemlande er sikre nok til, at de kan vende hjem?

Ungdomsparlamentsdagen 25. januar 2016

DAGENS PROGRAM

08.15: Modtagelse i Landstingssalen

08.45: Folketingets direktør byder velkommen i Landstingssalen

09.00: Folketingets formand byder velkommen i Folketingssalen

09.15: Udvalgsarbejde i udvalgslokaler

11.30: Frokost i Snapstinget

12.30: Ungdomsparlamentarikerne stiller spørgsmål til ministrene i Folketingssalen

13.45: Forhandling og afstemninger i Folketingssalen

16.30: Reception i Landstingssalen

 

 

BESLUTNINGSFORSLAG TIL BEHANDLING I FOLKETINGSSALEN

Deltagerne i Ungdomsparlamentet har udvalgt, hvilke 10 beslutningsforslag der skal forhandles om i Folketingssalen kl. 12.30. Nedenfor kan du se de 10 forslag, det drejer sig om.

Du kan følge behandlingen i Folketingssalen via Folketingets web-tv. 

 

Forslag B6: Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges forhold i Danmark

Forslag B8: Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af bilfrie søndage

Forslag B17: Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et politi for dyr i Danmark

Forslag B24: Forslag til folketingsbeslutning om alternativer til straf af børn og unge under den kriminelle lavalder

Forslag B28: Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne afgifter på emissionsfrie køretøjer

Forslag B35: Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af momsen på økologiske fødevarer

Forslag B40: Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af egenbetaling ved psykologsamtaler

Forslag B47: Forslag til folketingsbeslutning om at tillade aktiv dødshjælp 

Forslag B54: Forslag til folketingsbeslutning om roadpricing med generelle skattenedsættelser

Forslag B55: Forslag til folketingsbeslutning om mangfoldighed i uddannelsessystemet

De 10 udvalgte beslutningsforslag er til forhandling og afstemning i Folketingssalen kl. 13.45 - 16.30. De endeligt vedtagne beslutningsforslag vil blive offentliggjort kl. 17. 

DAGSORDEN OG SPØRGSMÅL kl. 12.30

Spørgsmål til ministrene.

Der vil blive stillet spørgsmål til følgende ministre:

 

Statsministeren

(Spørger: Retsudvalget 2)

Spørgsmålets ordlyd: Finder statsministeren, at det er vigtigt, at flygtninge og indvandrere integreres i det danske samfund og hvis ja, hvordan harmonerer det ifølge statsministeren med etableringen af flygtningelandsbyer?

Spørgerens navn: William Hausgaard, hovedspørger, Kezia Johansen, medspørger

Spørgerens skole: Bredagerskolen 9.A, William - Bakkeskolen 9.B, Kezia

Spørgerens klasse: 9.A

 

Skatteministeren

(Spørger: Retsudvalget 1)

Spørgsmålets ordlyd: Hovedspørgsmål: 1. Hvad er ministerens holdning til, at udenlandske virksomheder uretsmæssigt har fået momsrefusion?
Opfølgende spørgsmål: 2. Mener ministeren, at det er betryggende, at det er muligt at omgå SKAT’ kontrolinstanser?
3. Hvad vil ministeren gøre for at få inddrevet den uretmæssige udbetalte momsrefusion, så tabet for staten mindskes?

Spørgerens navn: 1. Isabella Lambertsen. 2. Lucas Oulund. 3. Rebecca Kolind.

Spørgerens skole: 1. Tingløkkeskolen. 2. Frederikssund Private Realskole. 3. Rønneskole afdeling Østre.

Spørgerens klasse: 1. 8.B. 2. 9.D. 3. 8.B.

 

Skatteministeren

(Spørger: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget)

Spørgsmålets ordlyd: Vil ministeren forhøje afgifterne på dyre biler og bruge pengene på offentlig transport?

Spørgerens navn: Tue Mikkelsen

Spørgerens skole: Novaskolen

Spørgerens klasse: 9.C

 

 

Finansministeren

(Spørger: Sundheds- og Ældreudvalget 1)

Spørgsmålets ordlyd: Hvad mener ministeren, at det danske skattetryk gør ved den enkelte borgers lyst til at gøre ting af egen drift i stedet for at lade staten løse opgaven?

Spørgerens navn: Mia Dellwik

Spørgerens skole: Klostermarksskolen

Spørgerens klasse: 8. A 

 

Kulturministeren

(Spørger: Børne- og Undervisningsudvalget)

Spørgsmålets ordlyd: Mener ministeren, at pensum i folkeskolen er tidssvarende, og lever op til den viden, der findes her i 2016?

Spørgerens navn: Daniel Buur Christensen

Spørgerens skole: Præstelundskolen

Spørgerens klasse: 9. A

 

Kulturministeren

(Spørger: Transport- og Bygningsudvalget) 

Spørgsmålets ordlyd: Mener ministeren, at påbud om cykelhjelm og indførelse af roadpricing vil forbedre trafiksikkerheden- og hvorfor? Eller hvorfor ikke?

Spørgernes navn: Thea Krohn Poulsen og Mathilde Lagoni

Spørgernes skole: Klostermarksskolen og Bohrskolen

Spørgernes klasse: 9. B. og 9. V.

 

Social- og indenrigsministeren

(Spørger: Sundheds- og Ældreudvalget 2)

Ministerens titel og navn Social- og indenrigsministeren

Spørgsmålets ordlyd: Hvad er regeringens argumenter for, at hjemmeboende unge modtager SU?

Spørgerens navn: Mikkel Dahl Kristensen (hovedspørger), Kristine Rengnér Fischer (supplerende spørger)

Spørgerens skole: Bohrskolen

Spørgerens klasse: 9. V

 

Skatteministeren

(Spørger: Skatteudvalget 1)

Spørgsmålets ordlyd: Hvorfor har ministeren valgt at nedsætte afgiften på diesel- og benzinbiler, samtidig med at ministeren har valgt at sætte afgiften på el- og hybridbiler op, når han ved at dette er til skade for miljøet, og at andre lande satser meget på elbilbranchen, hvilket dermed kan sætte Danmarks konkurrenceevne på området over styr?

Spørgerens navn: Fatih Mehmet Basoda: 

Spørgerens skole: Borgerskolen

Spørgerens klasse: 9.Y

 

Skatteministeren

(Spørger: Skatteudvalget 2)

Spørgsmålets ordlyd: Hvad mener ministeren, at det danske skattetryk gør ved den enkelte borgers lyst til at gøre ting af egen drift i stedet for at lade staten løse opgaven?

Spørgerens navn: Mia Dellwik

Spørgerens skole: Klostermarksskolen

Spørgerens klasse: 8. A

 

Beskæftigelsesministeren

(Spørger: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget)

Spørgsmålets ordlyd: Hvad er ministerens holdning til at der indføres et screeningssystem, der kan skabe flere muligheder for at faglærte flygtninge der kommer til Danmark får kvalificeret arbejde?

Spørgerens navn (1): Veronica Landler Janning

Spørgerens skole: Langebjergskolen

Spørgerens klasse: 8. B

Spørgerens navn (2): Amalie Haugstrup Hansen

Spørgerens skole: Gjellerupskolen

Spørgerens klasse: 9. B

 

DAGSORDEN KL. 13.45

MANDAG DEN 25. JANUAR 2016 KL. 13.45 NR. 3

1) Behandling af UP-beslutningsforslag nr. B 6:
Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges forhold i Danmark.
Af Nordre Skole.
(Fremsættelse 01.12.2015. Betænkning 25.01.2016).

2) Behandling af UP-beslutningsforslag nr. B 8:
Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af bilfrie søndage.
Af Krebs Skole.
(Fremsættelse 01.12.2015. Betænkning 25.01.2016).

3) Behandling af UP-beslutningsforslag nr. B 17:
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et politi for dyr i Danmark.
Af Mariager Skole.
(Fremsættelse 01.12.2015. Betænkning 25.01.2016).

4) Behandling af UP-beslutningsforslag nr. B 24:
Forslag til folketingsbeslutning om alternativer til straf af børn og unge under den kriminelle lavalder.
Af Krebs Skole.
(Fremsættelse 01.12.2015. Betænkning 25.01.2016).

5) Behandling af UP-beslutningsforslag nr. B 28:
Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne afgifter på emissionsfrie køretøjer.
Af Glostrup Skole, afdeling Nordvangskolen.
(Fremsættelse 01.12.2015. Betænkning 25.01.2016).

6) Behandling af UP-beslutningsforslag nr. B 35:
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af momsen på økologiske fødevarer.
Af Rønneskolen afdeling Åvang.
(Fremsættelse 01.12.2015. Betænkning 25.01.2016).

7) Behandling af UP-beslutningsforslag nr. B 40:
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af egenbetaling ved psykologsamtaler.
Af Tingløkkeskolen.
(Fremsættelse 01.12.2015. Betænkning 25.01.2016).

8) Behandling af UP-beslutningsforslag nr. B 47:
Forslag til folketingsbeslutning om at tillade aktiv dødshjælp.
Af Bohrskolen.
(Fremsættelse 01.12.2015. Betænkning 25.01.2016).

9) Behandling af UP-beslutningsforslag nr. B 54:
Forslag til folketingsbeslutning om roadpricing med generelle skattenedsættelser.
Af Klostermarksskolen.
(Fremsættelse 01.12.2015. Betænkning 25.01.2016).

10) Behandling af UP-beslutningsforslag nr. B 55:
Forslag til folketingsbeslutning om mangfoldighed i uddannelsessystemet.
Af Aabenraa Friskole.
(Fremsættelse 01.12.2015. Betænkning 25.01.2016).

 

 

VEDTAGNE FORSLAG

Følgende 5 beslutningsforslag er blevet vedtaget af Ungdomsparlamentet d. 25. januar 2016:

 

Beslutningsforslag B6: Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges forhold i Danmark

130 for

22 imod

26 hverken for eller imod

 

Beslutningsforslag B28: Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne afgifter på emissionsfrie køretøjer

100 for

26 imod

50 hverken for eller imod

 

Beslutningsforslag B35: Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af momsen på økologiske fødevarer

115 for

48 imod

15 hverken for eller imod

 

Beslutningsforslag B47: Forslag til folketingsbeslutning om at tillade aktiv dødshjælp 

135 for

21 imod

17 hverken for eller imod

 

Beslutningsforslag B55: Forslag til folketingsbeslutning om mangfoldighed i uddannelsessystemet

127 for

23 imod

28 hverken for eller imod

COOKIES

www.up16.dk anvender cookies til flere formål. Du får information om, at sitet sætter cookies, inden de sættes. Det er alle forpligtede til at informere om.

Første gang du lander på www.up16.dk ser du en boks med information om cookies. Hvis du klikker på linket “Accepter ikke”, sættes der ingen cookies til statistik. Derimod sættes en cookie, som husker, at du ikke ønsker, at vi indsamler statistik. Ønsker du slet ikke at www.up16.dk sætter cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Hvis du accepterer, at www.up16.dk anvender cookies, sættes der cookies til at samle statistik, og dialogboksen forsvinder. Vi bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger.

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

www.up16.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Læs mere om cookies her.